English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ در گردهمایی مسکو مسایل مربوط به مهاجرین مورد بحث قرار گرفتند
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] 
2010-03-23 23:18:33
صدیق سنگر:
درست گفته ايد . از چپاول دکانداران کرده کميشنکاری خوب است.
جوابسيگان29853
2010-03-23 15:35:29
کسانیکه دکانداران سیوستوپول را لچ کردند حالا به فکر لچ کردن همه مهاخرین شده!))
کسکه تا بالی خود را و باند چپاولگرش به ضرر مهاجرین کار کرده ! حالا چون هیچ کس در اطرافش نمانده ! یکعده فریب خرده های بیچاره را لوده ساخته هر طرف با خود به نمایش میبرد! آنها نیز مانند این خدا نه بیامورز تنها اند همه ایشان در هالم تنهاهی شوق رهبری دارند!
خدا در راه راست هدایت شان کنه!!! با امید روز که از علقه غلامی غلام خلاس شونننندد...
جوابصدیق سنگر29846
2010-03-23 08:58:36
اصلاْ آقای جلال از فروش سهمیه کاری مهاجرين گفت.
جوابامين29840
2010-03-22 22:11:15
امروز در مسکو در جریان دومین گردهمایی بین امللی فدراسیون مهاجرین روسیه که در پریزیدنت هوتل تحت عنوان "مهاجرت در روسیه: همکاری و امنیت " برگذار گردید.
جوابFarsi.Ru29830
[1] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.