English |  فارسی |  پشتو |  Русский  


صفحه اول/ ...و
  تاريخ   |   علم وفرهنگ   |   شعروادبيات   |   طنزوفکاهی   |   سياست   |   اقتصاد   |   و...   |
ديدگاه هاي ارائه شده در نوشته هاي ارسالي بيانگر آراي نويسندگان مي باشد و لزوما مبتني بر موافقت ادارهء «فارسی.رو» با اين جهت گيري ها نيست. مسوليت اين نوشته ها مطابق قوانين اداري و جزايي روسيه فدراتيف و نورم هاي حقوقي بين دول منوط به نويسندگان است.
[1] [2] [3] [4] [»»] 
2011-04-27 15:54:23
یک آهنگ زیبا قدیمی افغانی

http://www.youtube.com/watch?v=t8-SDxo5uvM
جوابمصطفی32561
2011-04-04 16:12:49
تظاهرات مردم اندخوی
۱۱ حمل ۱۳۹۰
هزاران تن از مردم شهر اندخوی ولایت فاریاب وقتی دست به تظاهرات زدند که شهردار اندخوی بعضی اخاذی های غیر قانونی را بالای مردم بزور میخواست تحمیل بکند،مظاهره کننده گان در شهر اندخوی موتر شخصی شاروال این شهر را هنگامی به آتش کشیدند که فاروق فرهاد شهردار شهر اندخوی به اعترضات مردم بی اعتنای نموده اعتراضات آنان را بی اهمیت جلوه داد.
ادامه اين خبر را در لينک زير بخوانيد:
http://turkmen-news.blogfa.com/post-46.aspx
جوابمحمدی 32412
2011-03-08 15:04:41
بدبختی افغانستان

( عناصر شـــر و فساد ) سبب اصلی همه بد بختی ها در افغانستان
ايالات متحده خالق اصلي(عناصر شـــر و فساد )
«مجاهدين افغان»، «عرب هاي افغانستان» و طالبان ايالات متحده در سال هاي اخير سعي داشته است که خود را به مثابه مخالف «بنياد گرائي اسلامي» و مدافع حقوق بشر جلوه دهد و حتي در يک سال گذشته پرچمدار «گسترش دموکراسي در خاورميانه بزرگ» شده است. سران دولت بوش که پس از حمله تروريستي 11 سپتامبر به ساختمان هاي «مرکز تجارت جهان» در نيويورک، سياست فاجعه آميز حمله و اشغال نظامي افغانستان و عراق را سازمان دادند، مکرراٌ مدعي مخالفت ايالات متحده با بنيادگرايي اسلامي شده اند. در مصاحبه زير كه مدتي پيش انجام شده، زبيگنيو برژينسکي، مشاور عالي امنيت ملي جيمي کارتر تا سال 1980 ميلادي، فاش مي کند که چگونه ايالات متحده در جستجوي راهي براي تحريک اتحاد شوروي، از ماه ها پيش از ورود ارتش سرخ به افغانستان به درخواست دولت اين کشور، کمک مالي و نظامي به بنيادگرايان اسلامي را آغاز نموده بود. برژينسکي اشاره مي کند که : «من به رياست جمهوري توضيح دادم که اين پشتيباني به عقيدة من منجر به مداخلة نظامي شوروي ها خواهد شد.» اظهارات برژينسکي در اين مصاحبه فاش مي کند که دولت ايالات متحده آگاهانه از «افراط گري اسلامي» به مثابه يک سلاح براي پيشبرد سياست خارجي خود بهره گيري مي کند و اين امري نيست که فقط به افغانستان محدود باشد. به گواه مدارک موثق و منتشر شده اين سياست در سال هاي 90 ميلادي نيز بطور موثر در جريان همکاري و هماهنگي بين پنتاگون و دستگاه هاي امنيتي ايران و عربستان با هدف انتقال «عرب هاي مجاهد افغاني» و تجهيزات نظامي به بوسنيا بکار گرفته شد. اين نيز شايان توجه ويژه است که پروفسور زلمي خليلزاد، همکار نزديک و شاگرد وفادار برژينسکي، از اواسط دهه 80 ميلادي از مشاوران اصلي سياست گذاران دولت هاي متوالي آمريکا در امور منطقه جنوب غرب آسيا يعني منطقه يي از افغانستان تا عربستان سعودي و شامل ايران و عراق بوده است. اين منطقه يي است که در دهه هاي اخير هدف نفوذ نيروهاي بنيادگرا بوده است. خليلزاد از 23 ماه مه 2001، يعني حدوداٌ چهار ماه پيش از حمله تروريستي به نيويورک، به مقام مشاور ويژه رئيس جمهور و مديريت عالي شوراي امنيت ملي در رابطه با خليج فارس، جنوب غرب آسيا و ديگر مسايل منطقه يي گمارده شد. او تا نوامبر 2003 در اين پست بود و شخصاٌ در رابطه با انتخاب دولت کنوني افغانستان عمل نمود. خاليزاد استراتژيست عمده دولت آمريکا در رابطه با جنگ افغانستان و مسئول «جمع بندي» تجربيات آن براي سناريو عراق بود. اين سئوال منطقي و بجايي است که اگر ايالات متحده چنين دقيق، موثر و مستقيم در گذشته نزديک از نيروهاي افراطي اسلام براي پيشبرد سياست خارجي خود بهره جسته است، چرا نتواند و نخواهد که در سناريوي تحولات کنوني و آينده در عراق، ايران، سوريه و ديگر کشورهاي منطقه خاورميانه بار ديگر آن ها را به بازي بگيرد. در تحليل تحولات بغرنج منطقه نمي توان به اين سئوال پاسخ نداد. نوول اُبسرواتور: رابرت گيتس، رئيس پيشين سيا، در خاطراتش مي گويد: سرويسهاي مخفي آمريکايي شش ماه پيش از مداخلة شوروي حمايت از مجاهدين [در افغانستان] را آغاز کردند. در آن زمان شما مشاور امنيتي رئيس جمهور کارتر بوديد؛ به اين ترتيب شما نقشي کليدي در اين امر داشتيد. آيا شما اين گفته را تاًييد مي کنيد؟ زبيگنيو برژينسکي: بله. طبق اخبار رسمي، پشتيباني سيا از مجاهدين در سال 1980 [1358] آغاز شد ، يعني پس از تهاجم ارتش شوروي به افغانستان در 24 دسامبر1979 [3 دي 1358]. اما واقعيت، که تا امروز مخفي نگه داشته شده بود، کاملاً جز اين است. در واقع، در روز3 ژوئية 1979 [12 تير 1358] بود که رئيس جمهور کارتر نخستين فرمان را براي پشتيباني پشت پرده از اپوزيسيونِ ضدِ رژيمِ هوادارِ شوروي در کابل امضا کرد. و در همان روز من يادداشتي نوشتم که در آن به رياست جمهوري توضيح دادم که اين پشتيباني به عقيدة من منجر به مداخلة نظامي شوروي ها خواهد شد. نوول اُبسرواتور: به رغم اين مخاطره، شما حامي اين اقدام نهاني بوديد؟ يا شايد شما انتظار ورود شوروي در اين جنگ را داشتيد و کوشيديد که به آن دامن بزنيد؟ زبيگنيو برژينسکي: نه دقيقاً اين طور نيست. ما روسها را به سوي مداخلة نظامي نرانديم، اما دانسته احتمال اقدام آنها به مداخله را زياد کرديم. نوول اُبسرواتور: وقتي شوروي ها مداخلة نظامي شان را با اين بيان توجيه کردند که بر ضد مداخلة نهاني آمريکا در افغانستان وارد جنگ مي شوند، هيچ کس حرف آنها را باور نکرد. با وجود اين، هسته اي از واقعيت در اين بيان نهفته بود...آيا شما امروز هيچ پشيمان نيستيد؟ زبيگنيو برژينسکي: از چه پشيمان باشم؟ اين عمليات مخفي، فکري عالي بود. روسها را اغوا کرد و به دام افغانها کشاند، و شما مي خواهيد که من از اين امر پشيمان باشم؟ در آن روزي که شوروي ها رسماً از مرز افغانستان گذشتند، من نامه اي به رئيس جمهور کارتر نوشتم به اين مضمون که: "ما اکنون فرصت آن را يافته ايم که اتحاد شوروي را درگير جنگ ويتنام شان کنيم." در واقع، طي مدت ده سال مسکو مجبور به ادامة جنگي شد که براي آن رژيم تحمل ناپذير بود؛ جنگي که حاصل آن تضعيف روحيه و سرانجام فروپاشي امپراتوري شوروي بود. نوول اُبسرواتور: و در کنار اينها، آيا شما پشيمان نيستيد که به تروريستهاي آينده کمک کرده ايد، به آنها اسلحه و خط داده ايد؟ زبيگنيو برژينسکي: براي تاريخ جهان چه چيزي از همه مهمتر است؟ طالبان يا فروپاشي امپراتوري شوروي؟ عده اي دو آتشة اسلامي يا آزادسازي اروپاي مرکزي و پايان جنگ سرد؟ نوول اُبسرواتور: "عده اي دو آتشه؟" اما بارها و بارها گفته شده است که: امروزه بنيادگرايي اسلامي تهديدي است در سرتاسر جهان... زبيگنيو برژينسکي: چه حرف مفتي! گفته مي شود که غرب در قبا ل اسلام يک سياست جهانشمول دارد. اين هم حرفي است بي معني ؛ اسلامِ جهانشمول وجود ندارد. بياييد به اسلام از ديد منطقي نگاه کنيم نه از ديدگاه عوامفريبانه يا احساساتي. اسلام با يک ميليارد و نيم پيرو، مرتبة اول را در بين اديان جهان دارد. اما چه نقطة اشتراکي است بين بنيادگرايان عربستان سعودي، ميانه روهاي مراکشي، نظامي گراهاي پاکستاني، مصرِ هوادار غرب و آسياي مرکزي غيرمذهبي (سکولار)؟ نه چيزي بيشتر از آن که کشورهاي مسيحي را به هم پيوند مي دهد.
جوابbablala32267
2011-03-01 22:41:06
هموطنان

آقای دادستان کل چرا پرونده 52 میلیون دالر را پیگیری نمی کنید؟
http://kabulpress.org/my/spip.php?article57015

عنوان مطلبی جالبی است بروید بخوانید. حکایت میکند از ندانم کاری و سوء مدیریت دولتی .
جوابقدوس 32239
2011-02-26 02:31:09
توجه دوستان را به آهنگی (مرثیه) از جوان با استعداد وطن شکیب جان مصدق جلب میکنم
http://www.youtube.com/watch?v=mzfzJ_wiiwk&feature=related
جوابدانا32214
2011-02-23 11:45:40
یک آهنگ زیبا
http://www.youtube.com/watch?v=RGp5U_srcqM
جوابمصطفی32201
2011-02-17 14:18:32
با دروود فراوان به دست اندر کاران صفحۀ وزین فارسی رو و دوستان گرانمایه.
گفتید ، پایگاه دایمی ؟
http://www.bamdaad.org/sokhan-e-hafta/93-2011-02-16-12-38-31
جواببامداد32157
2011-02-12 20:33:40
طراح تيزاب پاشی برمامون

مطلب جالب و هیجانی را در مینک زیر بخوانید

http://pendar.forums1.net/t1946-topic
جوابدانا32128
2011-02-03 22:59:07
دوستان را به سفری بکابل دعوت میکنم

http://www.youtube.com/watch?v=QNOWxWDIqV0
جوابمصطفی32071
2011-02-01 14:00:44
یک ویدوی دلچسپ
http://www.youtube.com/watch?v=PvDftu6pDOg
جوابممتاز32044
2011-01-31 19:42:56
در روز سوم مجلس نمایندگان ،بعد از بحث های طولانی تصمیم بر آن شد ،پس فردا کاندیدان جدید به خاطر احراز پست ریاست ولسی جرگه وارد مرحله رای گیری شوند.

محمد سرور عثمانی رییس موقت مجلس نماینده گان به روز دوشنبه به رسانه ها گفت که، باید یک روز وقت به نامزدان پست ریاست مجلس داده شود،تا برای خود کمپاین و برنامه های خود را تشریح کنند.

وی افزود: " عبدالطیف پدرام،حفیظ منصور،شریف الله کامه وال،سید اسحق گیلانی، بکتاش سیاووش،عبیدالله رامین،سید موسی و خلیل شریفزاده به پوست ریاست مجلس خود را کاندید ودر خواست نامه های خود را ارایه کرده اند."

اما رییس موقت مجلس می افزاید که وی مطمین نیست که تمام وکلا به این فیصله و تعهد که کرده اند متعهد باشند.
جوابشاه ولی32036
2011-01-31 12:41:13
عارف:
شرم است
جوابامير32033
2011-01-26 08:00:18
یک آخوند مکار و فریب کار ابرانی. بسیار جالب و خنده دار.
http://www.youtube.com/watch?v=pm7Tt3GbR44
جواباکبر32003
2011-01-26 04:47:36
ممتاز:

وقتی عقل را محکوم و علم و بینش را محبوس میکنند جهل و ضلالت با خشم و انحراف خرافات و بدعت با خون چه خوش میخرامد.
جواباسد سلیمان32002
2011-01-25 14:09:11
اجمل:
همچنان مردار شدن کاکای شان *کررررررررررنل امام* را نيز تهنيت ميگويم.
جوابملا مسجد31998
2011-01-24 12:24:21
یک شبکه تلویزیونی خصوصی در افغانستان تصاویری را پخش کرد که اجساد شماری از پناهجویان افغان را در سرحد میان افغانستان و ایران نشان می داد.

تصاویر پخش شده از این شبکه تلویزیونی خصوصی شماری از پناهجویان افغان در سرحد ایران را نشان می دهد که بر روی جاده ای کشته و زخمی افتاده اند.

شبکه تلویزیونی "طلوع نیوز" این تصاویر را پخش کرد، اما تاریخ دقیق وقوع این حادثه مشخص نیست.

در این تصاویر جسدهای شماری از پناهجویان افغان در سرحد ایران در نزدیک جاده ای افتاده‌اند و موتر نیروهای پلیس سرحدی ایران و سربازان ایرانی در نزدیک این اجساد ایستاده اند و به اجساد و یکی دو نفر زخمی افغان نگاه می کنند.

در این تصاویر، افغان های زخمی در حال تکان خوردن هستند، اما ظاهرا ایرانی های حاضر در صحنه به این زخمی ها توجهی ندارند.
جوابسنگر خان31992
2011-01-24 08:26:40
چهره های خبرساز افغانستان در قرن بیست

http://www.youtube.com/watch?v=e27DaOIWI9s
جوابعمر31990
2011-01-23 23:38:57
کبیر:

این سخنان ( یکی از سفاک ترین چهره سیاه عصر ما به دوزخ ابدی پیوست ) توهین آمیز بر زبان نران.
این آدم طرفدار و غمخوار یکی از اقوام افغانستان است شما حق ندارید به او توهین کنید. بین همان قوم طرفدار بسیاردارد. اگرچه گاهی وقتها برای ملی نشان دادن خود از این آدم بدگویی میکنند اما در تهی قلب خود از او و سخنانش راضی و خوشحال هستند.
جوابقدوس 31989
2011-01-23 07:12:05
عارف:
لطفآ ببينيد که همتبار شما غلتی قران و خداوند را جلينج ميکند
http://www.kabulpress.org/my/spip.php?article48893

خطاها و تناقضات قرآن - بخش چهارم
الله ، ملائک ، آدم وإبلیس

شنبه 15 ژانويه 2011, بوسيله ى عزیز یاسین
جوابملا مسجد31978
2011-01-22 21:48:07
همه هموطنان مان آگاه اند که بعد از اقدامات نابخردانه و خلاف موازین پذیرفته شده جهانی حکومت ایران در رابطه ای توقف قطار کالا های تجاری بخصوص تیل به افغانستان و بنا بر بالا رفتن و تقریبا یک و نیم چند شدن قیمت آن محصلین و استادان پوهنتون ها و عده دیگر از هموطنان گرامی مان در تقبیح اقدامات نابخردانه و دشمنانه حکومت ایران دست به تظاهرات صلح آمیز زدند همراه با شعار های اخوند شکن. حکومت ایران تا زمانی به تحریم و اقدام عجولانه و نابخردانه خویش دوام داد که صبر مردم و تجار افغان به پایان رسیده و داخل اقدام عملی بر ضد منافع کشور ایران در افغانستان شدند و هر گونه روابط تجاری را همراه کشور ایران مسدود نمودند.
در تنش ها بین روابط حکومت ایران و افغانستان نقاط واقعا تکان دهنده نهفته است که ادعا های کذایی دوستی و برادری حکومت اخوندی ایران را از هر زمان دیگر بیشتر زیر سوال می برد.

بعد از تظاهرات صلح آمیز محصلین و استادان پوهنتونها و اقشار دیگری از جامعه در پیش روی سفارت ایران در کابل مطبوعات ایرانی از قول مقامات آنکشور اظهاراتی را بنشر رساندند مبنی بر اینکه تظاهر کنندگان کتله مزدور و وابسته به بیگانگان و جدا از ملت افغان می باشند، آنهائیکه اقدامات جمهوری اسلامی منافع شان را در خطر انداخته است. خوب سوال مطرح میشود بغیر از مردم واقعا منافع کدام بیگانه در افغانستان با چنین اقدامات دشمنانه ایران بخطر افتاده است؟ مگر این بیگانه از چی زمانی به این طرف از راه ایران تیل برای مصارف خود وارد افغانستان میکند؟ و چرا ایران حال متوجه این واقعیت دروغین شده و در زمستان سرد تحریم دشمنانه علیه مردم افغانستان وضع نمود؟ مانند این سوالات ده ها چرایی دیگر در رابطه اقدام ظالمانه و اخوندی ایرا ن مطرح می باشد بلاخره این چرا ها نیاز به جواب دارد و باید حکومت مستبد ایران پاسخ گویی اعمال نادرست خود باشد.
جوابسنگر خان31974
2011-01-18 07:27:44
اجمل:
درگذشت پدر جهاديان ( ربانی /مسعود/ گلبدين/ حبيب الرحمن و ....) و طالبان را برای پيروان راه اين سفاک تهنيت ميگويم و ارزومندم که خداوند هرگز تخم چنين شياد و شاگردان وطن فروش اش را در اسيا نه روياند
جوابملا مسجد31939
2011-01-17 23:17:18
ملا مسجد:
اينکه دوشيزه ها از منازل شان فرار ميکنند دلايل زيادی دارد عمدتا مسايل ازدواج های اجباری است اگردختران چنين کاری را ميکنند بدون اغراض که حق شان است .
بايد چنين بکنند . ببينيد اگر واقعات ازاین قبيل بالای مرد ها بيايد آيا مرد ها اقدام به چاره ء نميکنند ؟
يک پسرجوان ۲۰ ساله را با يک زن بيوه پير ۶۰ ساله حالا به هر دلیل که باشد مجبور به ازدواج کنند آيا انصافا قابل قبول برای شما است ؟
جوابعارف31938
2011-01-17 00:42:57
عارف آغا وقت تانرا به این چیز ها ضایع نکنید ای جهان از دیوانه ها پراست:

http://www.youtube.com/watch?v=QA8DKbADT8c&feature=related
جوابممتاز31923
2011-01-16 07:48:35
عارف:
من واقعآ به يو تيوب دسترسی ندارم! ولی از جواب اقای اکبر و از نوشته خودت مطلب را تا اندازه درک نمودم.
ايا منطق شما اين را قبول ميکند که در افغانستان کسی به انسان سجد نمايد؟ در حالی که برای حفاظت دين الله بدون فکر کردن جان خود را فدا می کنند. هيچکس تا حال اين چنين شايعات را نشنيده اند که يک افغان به انسان سجده نموده باشد بلی در مورد فرار چندین مرتبه یی دخترهای يکی از اقوام افغانستان قبل از نکاح را شايد همه شنيده باشند.
جوابملا مسجد31918
2011-01-15 00:02:31
"پرستش به انسان یک کار بسیار غلط و ناجأیز میباشد. تنها باید خداوند (ج) پرستش شود. در باره چیزی کی شما تبصره میکنید، احتمالآ در خارج از افغانستان فلمبرداری شده باشد.

اما متأسفانه در داخل افغانستان انسانهای موجود هستند که بعوض آیأت قران شریف در قالینچه عکس یک قومندان را در خانه ها و موتر ها خود نصب میکند. وبدون کدام شرم و حیأ ابلاغ میدارند که این قومندان هم پدر ایشان است، هم پدر کلان، هم پیر ایشان هم آمر ایشان وهم ....(توبه نعوذبالله، توبه نعوذبالله).
انجینر جان! دعا کنید که خداوند ما و شما را از قطار چنین جاهلین انسان پرست دور داشته باشد.
اکبر ."

من اگراين صحنه را مستند نميديدم هر کی نقل ميکرد برايم قابل پذيرش نبود .
شما يکبار ديگر توجه بفرمائيد که آنچه شما بمن نوشته ايد با مسله کدام رابطه دارد ... ؟
جوابانجينير عارف 31908
2011-01-14 16:06:13
پیام امرالله صالح: بيائيد طرح بسيج ملي را بريزيم

http://www.jawedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3074:1389-04-18-21-23-09&catid=40:1388-03-11-21-08-00&Itemid=576
جوابدانا31901
2011-01-14 10:19:57
عارف:
پرستش به انسان یک کار بسیار غلط و ناجأیز میباشد. تنها باید خداوند (ج) پرستش شود. در باره چیزی کی شما تبصره میکنید، احتمالآ در خارج از افغانستان فلمبرداری شده باشد.
اما متأسفانه در داخل افغانستان انسانهای موجود هستند که بعوض آیأت قران شریف در قالینچه عکس یک قومندان را در خانه ها و موتر ها خود نصب میکند. وبدون کدام شرم و حیأ ابلاغ میدارند که این قومندان هم پدر ایشان است، هم پدر کلان، هم پیر ایشان هم آمر ایشان وهم ....(توبه نعوذبالله، توبه نعوذبالله).
انجینر جان! دعا کنید که خداوند ما و شما را از قطار چنین جاهلین انسان پرست دور داشته باشد.
جواباکبر31900
2011-01-13 00:08:52
خالد:

تو هنوز هم از خواب بيدار نشدي
جوابع ر 31888
2011-01-12 22:42:29
جیلانی جان تو به غم بر نامه مرزا قلم ماندی فقط کدام شخصیت است یک مسخره جا سوس بود و حا لا هم است هنوز خبر نداری که عمراه افغان های اونجه چی کار ها کده ازو گله نکو .
مزن بر سر گلی زردی که رنگت زرد میگردد
خجا لت میکشد مردی که با نا مرد می گردد
جور باشی لالا
جوابنصرت سپاهیزاده31885
2011-01-12 00:59:10
یکی از سفاک ترین چهره سیاه عصر ما به دوزخ ابدی پیوست


http://www.jawedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3521:1389-10-20-23-38-50&catid=40:1388-03-11-21-08-00&Itemid=576
جوابکبیر31878
2011-01-11 23:24:36
نصیرالله بابر مړه شو

http://homayun.org/weblog/?p=14829#more-14829
جواباجمل31877
2011-01-11 13:13:10
عارف :
متاسفنه مه دست رسی به يو تيوب ندارم که جواب بنويسم.
ملا مسجد( ملاه طالب )
من فکر ميکنم که شما فقط از جواب کنار ميرويد ميدانم سخت است که خود را ملامت کنیم . تا آنوقت که ما خود را تغير مثبت ندهيم خقيقت هيج پديده را نميتوانيم شناخت .
اين ويديو درواقع مربوط ميشود به رسم و رواچ يکی از قبايل افغان(پشتون )که ارباب قبيله خود را درچايگاه رب العزت ( نعوذبالله ) برای پرستش قرار داده اند .
اين ويديو که موزيک و نغمه اتن را همرا دارد ثبوت انکار ناشدنی اتن که رقص محلی و قومی قبايل افغان ( پشتون ) ميباشد .!
اميد وارم ام اين گونه پژوهش ها به وحدت ملی صدمه نزند !!!!
جوابعارف31871
2011-01-11 08:52:11
پاسخ عارف !
اول دقیق نوشته محتوایات وبلاگ بنده را بخوان سپس تحلیل وبعداز آن درمورد زوایای آن جواب ار سال نمائید.
http://jjaf.blogfa.com/cat-3.aspx
جوابترکمن اوغلی اندخویی31869
2011-01-10 14:24:40
سنگرخان خودت كدام املاوانشآ عالي نداشتي كه خودستاهي ميكني انسان ها غلطي ميكنند. كسي كه اشتبا نمي كند الله است. از خداوند مي خواهم براي شما توفيق عنايت فرمايد.واز انجينيرعارف خواهش دارم شما را بي بخشد.سنگرخان لطفآپاره سي قرآنكريم بازنموده سوره ويل لكل همزة لمزة رابدقت تلاوت كنيد.وبه معناآن هم دقت كنيد.
جوابفايض31863
2011-01-09 22:03:29
عارف:
انجنیر صاحب محترم ,همچو مزخرفات به اشکال و انواع مختلف دامنگیر ملیت های مختلف جهان است. رهبر فقید شما هم درزمان جنگ با عراق کلید های جنت توذیع میکرد و همتباران مظلوم تان صف بسته بودند.این یک مبحث جداگانه است و مربوط به ملیتها نمیشود.ازینکه شما تکلیف میکشید تا چیزی را پیدا کنید و توهین به یک ملیت نماید,این نما یندگی از سبکسری و تربیه شخصی شما میکند و خوشبختانه که افراد مثل شمادر بین برادران عزیز تاجک ما به صفر تقرب کرده و میکند.شرم مردان را وقارست وزنان رازیور است,مگر شما....

جوابواحد31861
2011-01-09 15:51:56
سلام هموتنان.
از وقت که به سفارت افغانستان در مسکو کارمندان جدید مقرر شده اند بسیار کار مردم به سرعت اجرا میشود . دیروز به قنسولگری کار داشتم، کارم طی ۲۰ دقیقه اجرا شد. یک سال قبل همین کارم یک هفته را دربر گرفت که مصرف نیز داشت.
جوابصابر31858
2011-01-09 08:22:18
عارف :
متاسفنه مه دست رسی به يو تيوب ندارم که جواب بنويسم.
جوابملا مسجد31853
2011-01-06 03:15:37
ملا مسجد:
اين مردم کی ها استند که به انسان سجده ميکنند ( يهودی های افغان ) ؟
لطفا اين ويديو را ببينيد .http://www.youtube.com/watch?v=b9mHaA2rMoQ&feature=player_embedded
جوابعارف 31833
2011-01-04 23:25:32

ارجمند:

ارجمند عزیز.
گیرم که کل ما هوشیار شدیم و گپته قبول کردیم و دگه فریب اجنت های اجنبی ره نخوردیم. آیا حدث زده میتانی که باز او وقت ده ای صفحه چی نوشته کنیم؟ آیا در مورد آینده ملا صاحب مسجدُ انجنیر صاحب عارف و هزاران ارجمند دیگر که اینجه قلمفرسایی نموده روز گم میکنند فکر نموده اید؟ آیا آنها در کجا و چه بنویسند؟؟
جوابن ن31815
2011-01-01 13:19:50
فرهاد:

خدا بشرمانت تورا با این برداشت نادرست ات. مگم تو مسلمان نیستی؟
جوابحامد31798
[1] [2] [3] [4] [»»] 
پيام شما:
آدرس الکترونيکی: نام:
farsi  eng© 2003-2007 نشريهء آزاد افغانی
كليه حقوق اين سايت متعلق به «افغانستان.رو» ميباشد
نظرات نویسندگان مقالات ممکن است مغایر با موضع اداره سايت باشد
استفاده از مطالب سايت با ذکر ماخذ آزاد است.